Tuncay Aydın – Dünya Gazetesi – 11 Kasım 2021

Lojistik çalışanları, Firmalarından neler bekliyor?

Son yıllarda, Lojistik depolarında verimlilik, hız, standart ve sıfır hata için depolardaki iş süreçlerinde teknoloji kullanımın kaçınılmaz olduğu görülmektedir. (WMS yazılım, Planlama, Stok Yönetimi, barkod sistemleri, akıllı depolar vs.)

 Lojistik Z kuşağı çalışanları, teknolojisine önem veren, bu teknolojinin kullanılmasında ve geliştirmesinde kendisine yer veren firmaları tercih etmektedirler.

Ayrıca Z kuşağı için lojistik depolarının düzeni, temizliği, görüntüsü çalışanına verilen önem olarak eş değer görmektedirler. Depolarında temizliğine, düzenine, çalışanına ve teknolojiye önem vermeyen firmaların, kaliteli personel bulmakta zorlandığı ve işe giriş-çıkış sayılarının çok arttığı da görülmektedir. Yani firmalar personeli ellerinde tutmakta zorlanmaktadırlar.

Aynı zamanda; çalışanına yatırım, temizlik, düzen ve teknolojiye önem veren bir firmanın, kaliteye verdiği öneminin bir göstergesi olarak da görülmektedir.

Tedarik zincirinin önemli halkalarından biri olan depo ve dağıtım merkezlerindeki stok, ekipman, işgücü kaynaklarının ve lojistik süreçlerinin bir bütün olarak yönetimini, teknoloji ve yazılımlarla sağlanmaktadır.

İyi bir depo yönetimi, firmaların satışını ve karlılığını arttırdığı unutulmamalıdır.

AVM’ler verilen özen ve kalite kadar, Lojistik depolarının görüntü ve işleyiş aynı kalitede arttırılması önemlidir.  Bu mümkün mü? Tabiki mümkün yeter ki firma sahipleri, yöneticileri ve çalışanları da dahil olmak üzere ülkemizin hakkettiği, medeniyet seviyesine ulaşma adına herkes bulunduğu  ortamda kaliteli iş yapması ile mümkün olacaktır.   Herkesin birey olarak,  örnek insan, örnek baba, örnek çalışan olması ile kurallara, adalete, doğrulara sahip çıkmak ve uygulamakla mümkündür.

Unutulmamalıdır ki işi gerçekleştiren insanın bulunduğu ortamda rahat hissetmesi işi daha iyi yapması ve iş yerindeki çalışan sürekliliği için gereken ilk koşuldur. Bu nedenle depo sahasında çalışana uygun ergonomik koşullar sağlanmalıdır.

Çalışan sürekliliğini sağlamak adına depo içerisinde dikkat edilmesi gereken faktörler şu şekildedir;

-Depolarımızın zemini, çalışanlarımızı, müşterilerimizi ve misafirinizi ilk girişte etkilemektedir. Zeminin temizliği, düzgünlüğü ve rengi depomuzun görüntüsünü etkilemekte ve göz zevkimize hitap etmektedir.  Zeminin iyi olması, görüntünün dışında, aşınma, patlak, çatlaklar, su sızdırma, haşere saklanma yeri gibi durumlarda, depo içinde, kullanılan iş makinalarının arızalanmasına, depo içindeki ürünlerin, malzemelerin üzerinde biriken tozları, kirliliklerin oluşmasında, ürün/malzeme hasarlarında ve temizlik maliyetlerinde bizlere avantaj yaratmaktadır.

-Depo içinde belirlenen yol ve araç geçiş yerlerinin, malzeme koyma yerlerinin belirlendiği yol çizgileri, şeritler, renkleri ile depo içinde çalışanın motivesini arttıracağı gibi, gelen misafirlere ilk girişte dikkatini çeker ve kurumsallığı, düzen ile ilgili mesaj verdiği unutulmamalıdır.

-Personel kıyafetindeki düzen, hem çalışan hem de gelen müşter ve misafirler üzerinde müthiş etkilisi bulunmaktadır. Personel açısından kendisine verilen önemin bir göstergesi olarak görmektedir. (Çelik burunlu ayakkabı, temiz bir kıyafet vs.)

-İşyeri ve iş güvenliği, firmanın çalışan personele ve insana verilen değerle orantılı olduğu da unutulmamalıdır.  Birçok lojistik depolarda İşçi sağlığı ile ilgili kuralların olmaması, önem verilmemesi, denetlenmemesi ve sembolik yazılarda, levhalarda kalması çok üzücü, düzenli eğitimlerin olmaması, firma sahibi ve yöneticilerinin Lojistik sektörünün istenen seviyesine ulaşmamamıza istemeyerek de engellemekte veya geç ulaşmamıza sebep olmaktadırlar.

-Depo içi temizlik hem çalışanın sağlığı, hem de depoda olan malzemelerin temiz kalması adına hassas bir konudur. Bunun içinde, temizlik makinası olduğu gibi, çalışanın iyi donatılması ve yönetilmesi ile depolarımızın temiz olmasını sağlamamız mümkündür. Çalışanlarımızın sağlığı, hem de müşteri, hem de gelen misafirlerimiz açısından kurumsallığı görme açısından temizlik önem arz edilmektedir. Bir çok depoda temizlik maalesef önemsenmediği için bunu da belirtmek zorunda kaldık.

-Depo içindeki malzemelerin istif ve raf düzeni hem görüntü hem de malzemeleri rahat bulma, Hem de malzemelerin hasarlanmama adına çok önemlidir. Raf-İstif düzeni çalışanın motivesini arttıracağı gibi, gelen misafirlere ilk girişte dikkatini çeker ve kurumsallığı, düzeni ile mesaj verdiği unutulmamalıdır.

Özellikle Orta ölçekli bazı yerli KOBİ üretici firmalar kendi Lojistik depolarında ve bazı lojistik hizmet veren firmaların, lojistik teknolojileri yakından takip etmemekte ve nitelikli yönetici, personel yerine,  daha ucuz iş gücü sebebi anlayışı ile operasyonlarını yürütmektedir.

Personelin yatırım ve yönetime katılımının sağlanması çok önem arz etmektedir.

Firmalar lojistik firmaları ve kendi lojistik operasyonlarını yöneten üretici firmalar ve Kuruluşların verimliliğinin artması, sadece teknolojik yeniliklerden yararlanmasına değil, örgütün yönetim anlayışına da bağlıdır. Bunun için insan odaklı, insanları ortak performansla başarılı duruma getiren, çalışanların güçlü yanlarını etkili kılan çağdaş bir yönetim modeli benimsenmelidir. Bu yönetim modeli, kuruluşların ve çalışanların amaçlarını ortak paydada birleştirerek hem örgütün niteliğini, hem de bireyin yaşam niteliğini arttıracaktır.

İş yaşamı niteliği çalışmaları, çalışanların gelişmesine katkısı olan bir faktör olarak, çalışanların kendi kendilerini geliştirmelerine de olanak vermektedir. Bu çalışmalar esnasında çalışanlar daha fazla eğitim alarak, iş tasarımının ve verimliliğin kısmen sonucu olarak iş ile ilgili becerilerini zenginleştirirken daha da bağımsız olurlar. Çalışanlar kendi arzu ve ihtiyaçları doğrultusunda kendilerini geliştirirler.

Çalışanlarda yüksek becerilerin geliştirilmesi için uygun iş çevresinin oluşturulmasının teşvik edilmesi önemlidir. Bu çalışmalar esnasında insan kaynakları planlaması ve yönetiminin önemi ortaya bir kez daha çıkmıştır.

Güç: Karar vermek için yetkili ve yeterli otoritelerle ilgilidir. İş ile ilgili çalışma yöntemleri, görevlerin tanımları, performans sonuçları, müşteri hizmetleri ve çalışanların seçimi ile ilgilidir. Örgütte verilen kararlarda çalışanların katılımına olanak verilmelidir.

İletişim: Etkili kararlar vermede bilginin tam zamanında ulaşması önemlidir. Yeni teknolojiler, rekabet koşulları, çalışma yöntemleri ve örgüt geliştirme teknikleri hakkında bilgiler verilmelidir.

Bilgi ve Beceriler; Çalışanların gelişmesinde, örgütsel etkililiğe katkı sağlaması bakımından çalışanların bilgi ve becerilerini geliştirmeleri önemlidir. Örgütsel değişimin kolaylıkla gerçekleşmesi için çalışanların bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik yetiştirme programları hazırlanabilmektedir.

Ödüller: Tanınmak ve teşvik edilmek genel olarak insanların hoşuna gittiği için çalışanları da memnun eder. Örgütte çalışanların kendilerini değerli hissettiren uygulamalar ve ya doğrudan performansa dayalı maddi ödüller çalışanları motive edebilmektedir.

Bu dört öğe çalışanların başarısı için gerekli desteği sağlar. Bu öğelerin gerçekleşmesi çalışanların karara katılımı ile ilgilidir.

Ayrıca, çalışanların işyerindeki somut çalışma koşullarının iyileştirilmesi, (iş kazası riski, işin yoğunluğu, tek düze iş ve çalışma gibi ) çalışanın hareket alanının genişletilmesi vb.)  tercih sebepleri adına önemlidir.

Örgütteki sağlıklı iletişim, çalışanların daha çok güdülenmelerine ve tatmin olmalarına yol açarken, çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışlarına da etki eder. Örgütteki adil ceza ve ödül politikaları çalışanı örgüte daha çok bağlar. Ancak Adil ceza sistemini maaş(para) üzerinden gerçekleştirmemeye dikkat edilmelidir.

Yeni nesil depo yönetim sistemlerinde mal toplama, mal kabul ve yükleme performansları süreç ve depo personeli bazında takip edilmekte ve ölçümlenmektedir. Bu ölçümlemeler depo personelin iş performasının ölçümlenmesine imkan vermesi sebebi ile operasyonel yönetim açısından önem arz etmektedir. Yeni nesil depo yönetim sistemleri personel ve iş süreçleri ölçülebilir rahatlıkla izlenme, datasına ulaşma olanağı ile adaletli ve sıkıntısız ödüllendirme sistemi kurulabilmektedir.

Katılımcı yönetim tarzı, çalışanları ve onların işlerini etkileyen kararlar alınırken çalışanların karara katılımları anlaşılır. Bu süreç çalışanların motivasyonunu artırır ve yeniliklere karşı olan direnci azaltır. Çalışanların kendi kendilerini ifade edebilmelerinin, başarıları ve özerkliklerinin sağlanması ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olur.

Depolarımızda çalışma grupları oluşturulması, sorun ve çözümler konusunda görevlendirmeler yapılmalı ve çıkan sonuçlara ödüllendirme sistemi devreye sokulmalıdır.

Ayrıca, Depo Yönetim Sistemlerinin tasarımı oluşturulması, yönetilmesi, Lojistik yazılımların ve teknolojisinin seçilmesi, uzmanlık isteyen kritik bir yatırım olduğu da unutulmamalıdır. 

Bu konuda firmamız uzman ekibimizle, Depo yönetim sisteminin eksiksiz ve sorunsuz geçmesi yönünde sektörümüzün yanında olduğumuzu belirtmek isteriz.

Sonuç olarak, depolarımızı bir maliyet yeri olarak değil, iyi yönetilmesi halinde,  satışınızı, karlılığınızı ve müşteri memnuniyetini etkileyecek bir organizasyon olduğu hiçbir zaman unutulmamalıdır.

Saygılarımla,

Tuncay AYDIN

4PL Danışmanlık ve Lojistik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti

www.4pl.com.tr     tuncay.aydin@4pl.com.tr

https://www.lojistikcilerinsesi.biz/2021/11/17/lojistik-calisanlari-firmalarindan-neler-bekliyor/