• Depoda mal toplama süreçlerinde oyunlaştırma ile verimlilik sağlama.
  • Oyunlaştırma ( gamification ) projeleri tasarım, yazılım ve sürdürülebilirliği sağlama.
  • Personel motivasyonunun oyunlaştırma teknikleriyle artmasını ve bunun da kalıcı davranış değişiklikleri ile sürdürülebilir olmasını sağlama.
  • İşe alım ve oryantasyon süreçlerinde oyunlaştırma ile verimlilik sağlama.
  • Performans yönetimi ve bununla ilintili insan kaynakları sistemleri geliştirme.