• Potansiyel tedarikçi araştırması ve belirlenmesi
  • Tedarikçi seçim kriterlerinin belirlenmesi
  • Tedarikçi seçimi ve standartlarının oluşturulması
  • Tedarikçi ziyaretleri ve formları
  • İhale şekilleri
  • İhale bildirim şartları, teminatların belirlenmesi (formlar ve standartlar)
  • Tedarikçi değerlendirme ve ziyaret bilgilerinin sisteme girişi
  • Sözleşme taslağının hazırlığı