• Teslimat noktalarına göre rut planlarının çıkarılması
  • Teslimat noktaların birbirlerine göre yakınlığına rut tespiti
  • Hazırlanan rutların sisteme tanıtılması
  • Ürün ve siparişlerin sevkiyat planlarının hazırlanması
  • Siparişlerin, stok durumuna göre, rotaya, araç cinsine ve doluluğa göre planlama
  • Teslimat nokta kıstaslarına göre planlama
  • Teslimat nokta stok duruma göre planlama
  • Araç hacim bilgilerine göre tanımlama ve planlama
  • Rut Planlama sistemleri belirleme ve uygulamaları
  • Rut Planlama çalışması ile maliyet avantajı sağlar, para kazanırız
  • Rut Planlama çalışması ile rekabet avantajı sağlarız