Kalite Politikamız

Liderlik, müşteri odaklılık, çalışanların eğitimi, takım çalışması, sürekli gelişme ve iyileştirme;

•       Lider kadromuz bizzat kalite çalışmalarına katılarak ve destekleyerek şirket bünyesinde kalite bilincinin geliştirilmesinde öncülük eder, diğer çalışanlara örnek olur.

•       Müşteri memnuniyetini sağlamak en temel görevimizdir. Şirketimiz “Önce Müşteri” ilkesinden yola çıkarak müşterimizin beklentilerini analiz eder, ihtiyaçlarını zamanında tespit eder, güvenilir ve sürekli hizmet verir.

•       Tüm çalışanlarımızı hem görevlerinde hem de sosyal yaşamlarında harekete geçiren, iş birliğini ve takım çalışmasını arttıran, konularında uzman derecesinde eğitimli kılan, yaptıkları işlerde sürekli destek veren bir kalite yönetim sistemini kurmak, uygulamak ve geliştirmek temel hedeflerimizdendir.

•       Organizasyonumuzun gelişmesinde ve ileriye dönük atılımlar yapmasında süreçlerin öneminin anlaşılması ve bireylerin sorunları çözmede etkin bir rol oynaması bakımından ekip çalışması kalite politikamızın temel taşlarındandır. Başarı veya başarısızlık ortaktır, herkes sorumluluğunun bilincindedir.

•       Kalite politikalarımız sürekli gelişme ve iyileştirme odaklıdır. “Hiçbir şey mükemmel değildir, her şeyi daha ileriye götürmek mümkündür” prensibini uygular ve mükemmele erişme yolunda sürekli olarak daha iyiyi aramak için çalışırız.