Teslimat noktalarına göre rut planlarının çıkarılması,

Teslimat noktaların birbirlerine göre yakınlığına rut tespiti,

Hazırlanan rutların sisteme tanıtılması,

Ürün ve siparişlerin sevkiyat planlarının hazırlanması,

Siparişlerin, stok durumuna göre, rotaya, araç cinsine ve doluluğa göre planlama,

Teslimat nokta kıstaslarına göre planlama,

Teslimat nokta stok duruma göre planlama,

Araç hacim bilgilerine göre tanımlama ve planlama,

Rut Planlama sistemleri belirleme ve uygulamaları,

Rut Planlama çalışması ile maliyet avantajı sağlar, para kazanırız.

Rut Planlama çalışması ile rekabet avantajı sağlarız,