Lojistik sektöründe Z Kuşağı

Lojistik Z kuşağı çalışanları, teknolojisine önem veren, bu teknolojinin kullanılmasında ve geliştirmesinde kendisine yer veren firmaları tercih etmektedirler.

Ayrıca Z kuşağı için lojistik depolarının düzeni, temizliği, görüntüsü çalışanına verilen önem olarak eş değer görmektedirler.

Depolarında temizliğine, düzenine, çalışanına ve teknolojiye önem vermeyen firmaların, kaliteli personel bulmakta zorlandığı ve işe giriş-çıkış sayılarının çok arttığı da görülmektedir. Yani firmalar personeli ellerinde tutmakta zorlanmaktadırlar.

Aynı zamanda; çalışanına yatırım, temizlik, düzen ve teknolojiye önem veren bir firmanın, kaliteye verdiği öneminin bir göstergesi olarak da görülmektedir.

Tedarik zincirinin önemli halkalarından biri olan depo ve dağıtım merkezlerindeki stok, ekipman, işgücü kaynaklarının ve lojistik süreçlerinin bir bütün olarak yönetimini, teknoloji ve yazılımlarla sağlanmaktadır.

Son yıllarda, Lojistik depolarında verimlilik, hız, standart ve sıfır hata için depolardaki iş süreçlerinde teknoloji kullanımın kaçınılmaz olduğu görülmektedir. (WMS yazılım, Planlama, Stok Yönetimi, barkod sistemleri, akıllı depolar vs.)

4PL Danışmanlık olarak, İyi bir depo yönetimi, firmaların satışını, karlılığını ve verimliği arttırdığına inanmaktayız.

depo#depoyönetimi#lojistik#lojistilcilerinsesi#teknoloji#WMS#