Depo yönetim sistemlerinin önemi

Depo Yönetim Sistemleri (WMS), işletmeye birçok açıdan rekabet avantajı sağlar,

• Envanter değerlerini azaltır,
• İşgücü verimliliğini arttırır,
• Sevkiyat doğruluğunda ciddi iyileşme sağlar (RF-ID ve Barkodlama
sistemleri),
• Müşteri siparişlerinin büyük ölçüde sağlıklı karşılanmasını sağlar, FIFO, LIFO,
FEFO
• Özel koşullara sahip stokların izlenmesi imkanını sağlar,
• Birimler arası entegrasyonu sağlar,
• İşletme maliyetlerini azaltarak gelir artışı sağlar.

Depo Yönetim Sistemleri (WMS)

• Kâğıtsız, on-line operasyon yönetimi sağlar,
• Mevcut stok kapasitesini etkin kullanabilme özelliği sağlar,
• Dar koridor ve drive-in gibi göz tipleri kullanabilme yeteneği sayesinde stok
kapasitesinde artış sağlar,
• Makina ve insan gücünün efektif kullanımını sağlar,
• Karar verme sürecinin sistem tarafından gerçekleştirilmesini sağlar,
• bu sayede karar verme aşamasındaki hataların önlenmesi ve zaman
tasarrufu sağlar,
• Operasyonların gerçekleştirilmesinde OT/VT teknolojisinden faydalanarak
kullanıcıdan kaynaklanabilecek hataların minimuma indirgenmesi sağlar,
• RF teknolojisi kullanarak zaman kayıplarının ortadan kaldırılmasını sağlar,

Depo Yönetim Sistemleri (WMS)

• Mamül bazında parametrik ve esnek yerleştirme olanağı sağlar,
• Otomatik karantina ve yaşlandırma takibi sağlar,
• Geriye yönelik takip edilebilirlik (Traceability) uygulamasını sağlar,
• Paletli, kolili, adetli sevkiyat yapabilme özelliğini sağlar,
• Mamül, müşteri, sipariş bazında palet takibi ve sevkiyat yapabilme özelliğini
sağlar, Yapılan her hareketin kayıt altına alınmasını sağlar,
• Hızlı ve doğru envanter sayımının yapılmasını sağlar,
• Çalışanların ve yapılan işlerin istenen zaman aralığındaki performanslarının
raporlanmasını sağlar,

Depo Yönetim Sistemlerini (WMS) genellikle geniş ürün ağına sahip işletmeler,
giriş, çıkış, takip, kontrol gibi işlemleri tek bir sistem üzerinden takip etmek
amacıyla kullanırlar.


Depo yönetim sistemleri, operasyonel verimlilik yaratmak amacı ile ikmal ve
otomatik mal yerleştirme fonksiyonlarına sahip olmalıdır. İkmal sistemi toplama
gözünde asgari seviyede stok bulunmasına imkan vermek sureti ile mal toplama
etkinliğini arttırmaktadır. Bununla birlikte, mal toplama algoritmasının depo
yönetim sistemi içerisinde doğru modellenmesi halinde, mal toplayıcılar en kısa
yolu kat ederek mal toplama faaliyetini gerçekleştirmektedir.

Otomatik mal yerleştirme faaliyeti ise mal kabulü yapılan ürünlerin depo
içerisindeki geçmiş dönemli hareketine göre sevk peronlarına yakın ve uzak raflara
depolanmasına imkan vermektedir.

İkmal ve otomatik mal yerleştirme fonksiyonlarının kullanımı, depolarda
operasyonel mükemmelliğe ulaşılması açısından göz önünde bulundurulmalıdır.

Yeni nesil depo yönetim sistemlerinde mal toplama, mal kabul ve yükleme
performansları süreç ve depo personeli bazında takip edilmekte ve
ölçümlenmektedir. Bu ölçümlemeler depo personelin iş performasının
ölçümlenmesine imkan vermesi sebebi ile operasyonel yönetim açısından önem arz
etmektedir.

Depolarda tüm süreçlerin ABC analizine göre, süreçlerinin ölçülmesi ve bunu
sisteme kaydedilmesi ile birlikte performans takibi mümkündür.

Her iş bitiminde yeni iş emirlerini sistem boşta olan tanımlı ekiplere iş emri ataması
sağlanması ile iş kaybı engellenebilir.

Her veri zamanında ve eksiz girilmesi önemlidir. Aksi halde gerçek zamanlı veri
olmaması, daha sonra bir çok çözülemeyen problemlerin ortaya çıkmasına neden
olacaktır.

Depo yönetim sistemlerinin kullanımı ile depo operasyonlarında gerçek veriye göre
süreç ve personel performanslarını ölçümlemek, etkin bir çalışan performans
yönetim sistemi kurmak ve yönetmek mümkün olmaktadır.

Ayrıca depo yönetim sistemleri ile mal toplama, araç yükleme ve boşaltma
sürelerinin ölçümü, depo ve araç doluluk oranları, depo yönetim sistemleri ile etkin
bir şekilde hesap edilmektedir.

İzlenebilirliği Sağlamak

Depo yönetim sistemlerinde izlenebilirliğin sağlanması, giriş irsaliyesi-mal kabul
evrağı ile ilişkili olarak üretilen ve içinde palet ID bulunan mal kabul etiketinin depo
içerisinde hareketlerinin yönetimi ile mümkün olmaktadır. Gelen lojistik sürecinde


bir irsaliye-mal kabul evrağ ile depoya giriş yapan ürünler, içerisinde Palet ID olan
mal kabul etiketleri üreterek mal kabul işlemine tabi tutulmaktadır.

Mal kabul etiketine sahip her bir palet geçici depolama amacı ile depo içinde
herhangi bir raf gözüne yerleştirildiğinde, raf adres barkodunun el terminali ile
okutulmasından sonra mal kabul etiketi palet ID-Raf Gözü ilişkisi kurulmuş
olmaktadır. Mal kabul etiketi asgari olarak ürün, LOT ve parti numarası, SKT ile
palet ID numarası bilgilerini içermektedir.

Müşteri siparişi depo yönetim sistemine iletildikten sonra depo yönetim sistemi
siparişin toplanması amacı ile oluşturulan toplama emri, terminaller vasıtası ile
depo ekibine gönderilir.

Toplama emri asgari olarak palet ID, müşteri ve sipariş numara bilgisi, ürün ve
miktar bilgisi ile raf adres bilgilerini içerir. Depo ekibi el terminali vasıtası ile mal
toplama faaliyetini mal toplama emirlerine göre gerçekleştirir. İlgili adres’den ürün
ve adres okutularak toplanır.

Mal toplama emrinin tamamlanması ile birlikte, toplaması yapılan ürünler için
sistemsel olarak rampa-mal toplama alanına aktarmasını yapar. Bu tanımlı
alandan yükleme yaptıktan sonra’da bu bilgilerin sevk irsaliyesine aktarılmasını
sağlayarak, irsaliyenin düzenlenmesini sağlar.

Sonuçlar olarak, depolarımızı kişiler değil, Depo Yönetim Sistemi yönetecek şekilde
kurmalıyız. Çalışan ekiplerimiz geçici olabilir, ancak kurduğumuz sistemler kalıcı
olduğu unutulmamalıdır.

Bunu yaparken de iki yılda bir Depo Yönetim Sisteminin eksikleri ve
uygulanabilirliğini hususunda Check-Up yaptırmanızda fayda olacaktır.

İki yılda bir Depolarınızın sistemsel yeterliliklerini, koyulan kuralların ne kadar
uygulandığını ölçmek, denetlemek çok önemlidir.

Depolarımız bir maliyet yeri değildir. İyi bir Depo Yönetimi, satışınızı ve karlılığınızı
artırır.

Saygılarımla,

Tuncay AYDIN

4PL Danışmanlık ve Lojistik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti

www.4pl.com.tr tuncay.aydin@4pl.com.tr