Nakliye avantajı yakalatacak model çalışması,

Süt Ürünlerini alım esnasın da bilgilerin anlık sisteme girilmesi,

Süt alımların anlık sisteme girişi, alımların sistem üzerinden planlaması, sistem üzerinden araç

planlama, sevkiyat emirlerinin oluşturulması,

Süt toplama planlama sisteminin incelenmesi ve alternatif planlama sistemlerinin sunulması,

Araçların belirli sürelerde kontrolünü yapmak, sistemini kurmak, Araç şoförlerinin ve

sahiplerinin belirli dönemlerde eğitimden geçirilmesi, (Sertifikalı)

Daha fazla yük almaları için tank ve araç dizaynı üzerinde araştırma yapmak,

Süt toplama esnasında Alkol-Antibiyotik test kontrol düzeni getirme ve izleme sistemi

kurmak, belirli sürelerde kontrol etmek,

Araç takip sistemi kurulması, Araç ve sefer bazlı raporlanması ve KPI’lerın çıkarılması, anlık

izlenilmesi

Araç takip sistemleri entegrasyon çalışmaları,