Cemre Tersane, Lojistik Depo Ekibi ile faydalı bir eğitim gerçekleştirdik