Girdi yapan 4PL Admin

Depo yönetim sistemlerinin önemi

Depo Yönetim Sistemleri (WMS), işletmeye birçok açıdan rekabet avantajı sağlar, • Envanter değerlerini azaltır,• İşgücü verimliliğini arttırır,• Sevkiyat doğruluğunda ciddi iyileşme sağlar (RF-ID ve Barkodlamasistemleri),• Müşteri siparişlerinin büyük ölçüde sağlıklı karşılanmasını sağlar, FIFO, LIFO,FEFO• Özel koşullara sahip stokların izlenmesi imkanını sağlar,• Birimler arası entegrasyonu sağlar,• İşletme maliyetlerini azaltarak gelir artışı sağlar. Depo Yönetim Sistemleri (WMS) […]

Lojistikte check-up’ın önemi

Sağlığınız için Check-Up, hayat kurtarır, Lojistik operasyonları Check-Up’ı ile paranızın değerinin ve satışlarınızın artmasını sağlar. Müşteriye yok satmak, zamanında teslimat yapamamak, fazla stokla çalışmak, geç ürün tedarik etmek, Depo-Dağıtımın kişilere bağlı yönetilmesi, standart zamanlara ve KPI’lara göre yönetilmemesi, Depo-Dağıtım ve Tüm Lojistik operasyonların maliyetlerin manuel veya Excel tablosunda eksik-hatalı takip edilmesi, izlenememesi ve kontrol edilememesi, […]